Praktijkinformatie 2023

Bereikbaarheid
Voor aanmelding kunt u een email sturen naar: info@logopedie-vanderlaan.nl 
Heeft u een afspraak staan en kan deze onverhoopt niet doorgaan, neem dan per mail of telefonisch contact op met de betreffende logopedist. 

Betalingsvoorwaarden
Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar.
De praktijk heeft in 2023 met bijna alle zorgverzekeraars een contract.
De praktijk heeft in 2023 GEEN contract met CZ, Nationale Nederlanden en OHRA.
Heeft u in 2023 een naturapolis bij één van deze zorgverzekeraars, zal (een deel van) de kosten voor uw eigen rekening zijn.
Voor meer informatie over de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Bij verhindering
Bij verhindering dient de afspraak ruim op tijd te worden afgezegd, uiterlijk de dag vóór de afspraak.
Te laat afgezegde behandelingen of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn €25,-.
Voorgenomen behandelingen die niet hebben plaatsgevonden, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Cliëntgegevens
Bij aanvang van de behandelingen wordt gevraagd een formulier met cliëntgegevens in te vullen.
Ook zal de logopedist vragen naar een legitimatiebewijs.
Wanneer u verandert van zorgverzekeraar, adres en/of telefoonnummer, is het belangrijk dit door te geven.

Privacy Policy
Logopediepraktijk Centra Plaza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Klachten
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met de logopedist.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u op de website: www.klachtenloketparamedici.nl

Klant-ervaringsonderzoek
Om de dienstverlening binnen de praktijk te blijven verbeteren, werken wij met een Klant-ervaringsonderzoek.
U ontvangt tijdens of na de logopedische behandelperiode een digitale uitnodiging voor een online vragenlijst.
Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens wordt gegarandeerd.
Uw mening is belangrijk, wij stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst invult.