Praktijkinformatie

Bereikbaarheid

Voor het maken en afzeggen van afspraken, kunt u telefonisch contact opnemen met de logopedist. Belt u buiten de werkdagen of –tijden van de logopedist, kunt u een bericht achterlaten op de voicemail of een e-mail sturen. Tijdens werktijden kan de logopedist niet altijd de telefoon opnemen, omdat zij aan het behandelen is. Wij vragen u in dat geval een bericht in te spreken of een bericht of e-mail te sturen.

Betalingsvoorwaarden

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de kosten.

Bij verhindering

Bij verhindering dient de afspraak ruim op tijd te worden afgezegd, het liefst meer dan 24 uur van tevoren, maar uiterlijk vóór 8:00 uur op de dag van de afspraak.
Te laat afgezegde behandelingen of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Voorgenomen behandelingen die niet hebben plaatsgevonden, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Afmelden kan per telefoon, mail of sms/whatsapp.

Cliëntgegevens

Bij aanvang van de behandelingen ontvangt u een formulier waar de cliëntgegevens op moeten worden ingevuld, zodat dit bekend is bij de praktijk. Ook zal de logopedist vragen naar een legitimatiebewijs. Wanneer u verandert van zorgverzekeraar, adres en/of telefoonnummer, is het belangrijk dit aan de behandelend logopedist door te geven.

Privacy Policy

Voor de Privacy Policy, klik hier